Missie en kwaliteitsbeleid

Ellermeyer biedt unieke oplossingen op het gebied van autoaanpassingen, bekleden, bedrijfswageninrichtingen en (auto)elektronica onder één dak.

Met behulp van expertise, tijdigheid van leveren en kwaliteit trachten wij een voorkeurspositie te bereiken.

Naast deze klanttevredenheid streven wij naar een veilige en efficiënte bedrijfsvoering.

Ons kwaliteitsbeleid omvat de volgende stelregels:

  • Wij komen de verbintenissen met onze klant integraal na en willen beter dan de gemiddelde concurrent voldoen aan eisen zoals kwaliteit, service en tijdigheid.
  • Wij zullen iedere werknemer onze doelstellingen kenbaar maken en stimuleren hun betrokkenheid met de doelen van ons kwaliteitsbeleid.
  • Wij zullen tevens onze medewerkers erop attenderen dat de kwaliteit van ons product en onze dienstverlening een verantwoordelijkheid van ons allen is.
  • Door middel van evaluatie van gegenereerde gegevens en SWOT-analyse zal aandacht worden gegeven aan een continu verbeterprogramma van onze bedrijfsprocessen op het gebied van kwaliteit.

Jaarlijks zullen wij doelstellingen ten behoeve van de uitvoering van ons beleid formuleren. Deze doelstellingen, in meetbare indicatoren, zijn terug te vinden in het rapport van de jaarlijkse beoordeling van het managementsysteem door de directie.

Voor de ontwikkeling, implementatie en het onderhoud van dit managementsysteem is een speciale functionaris aangesteld: de kwaliteitscoördinator. De kwaliteitscoördinator heeft bevoegdheden om corrigerende en preventieve maatregelen aan te dragen en te laten uitvoeren.

Alle middelen die ten behoeve van een goed functionerend managementsysteem ter beschikking worden gesteld, voldoen aan de eisen van Ellermeyer, de opdrachtgever en de wetgeving. Het is van belang dat de medewerkers voldoende onderlegd zijn om hun taak naar behoren te kunnen uitvoeren.

Dit handboek is voor iedere medewerker beschikbaar gesteld. Zij dienen dan ook in overeenstemming met dit boek te handelen.

Het kwaliteitsbeleid kan beschikbaar worden gesteld aan andere belanghebbenden.

Amsterdam Zuidoost, 1 mei 2020